Economiseste sume importante de bani cu ​Programul de custodie marfa la Depozit-Online.roDepozit-Online.ro sfatuieste pe cei care doresc sa inceapa constructia unei case sau diverse alte lucrari de modernizare sau modificare a locuintei in primavara 2024 sa incheie un contract de custodie marfa pentru a beneficia de cele mai bune preturi si pentru a evita cresterile de preturi la materialele de constructii care au loc in fiecare primavara datorita cresterii pretului de catre toti producatorii din domeniu cu ocazia venirii primaverii si a reluarii comenzilor la materialele de constructii.

Materialele şi manopera se scumpesc constant atat datorita inflatiei care a depasit 10% in 2023, cat si datorita cererii mari care depaseste uneori oferta precum si a lipsei fortei de munca in domeniul constructiilor. Prin urmare preţul de construcţie la case va creşte si în 2024.

Materialele de construcţii s-au scumpit în medie cu 25-30%, iar salariul minim avansează puternic în sectorul constructiilor, astfel că în 2024 va fi inevitabilă o creştere a preţului la metrul pătrat construit.

Produsele de bază în construcţii, cum sunt fierul-beton, cimentul sau tabla, au acum preţuri cu 30% mai mari faţă de cotaţiile din anul trecut. De asemenea, materialele pentru finisaje (gresie, faianţă, lemnărie, feronerie) au tendinţa de a se scumpi cu 20% pe fondul creşterii cotaţiilor la ingredientele din care sunt fabricate.

Tabla are deja preţuri mai mari cu 30%, fierul-beton tot cu 30%, plasa e la fel – cam tot ce e din oţel are preţuri ridicate. Iar la materialele pentru finisaje încă n-au apărut noile cotaţii pentru 2024, dar ne aşteptăm la scumpiri de cel puţin 20%.


Avantajele serviciului de Custodie Marfa1. Preturile negociate nu se modifica pe toata perioada contractului si astfel beneficiati de cele mai bune preturi pe toata perioada santierului dumneavoastra.

2. Nu exista costuri suplimentare pentru depozitare si pastrare in conditii optime a marfurilor aflate in custodie.

3. Livrarile catre santierul dumneavoastra se pot efectua in etape in functie de necesitatea si spatiul de depozitare al clientului, eliminand orice fel de pierderi pe care clientul le poate avea neavand la dispozitie un spatiu optim pentru depozitarea marfurilor.

4. Posibilitatea de a contracta cantitati mari de materiale si de a beneficia de discount-urile de volum fara sa mai aveti grija depozitarilor acestora in santier si costurile aditionale generate de depozitarea si paza materialelor de constructii.

5. Livrarea cu descarcare mecanizata pe etape astfel incat paletii de marfa pentru zidaria constructiei sa fie ridicati pe placa constructiei eliminand costuri suplimentare pentru manipularea acestora in santier.Serviciul de Custodie Marfa oferit de Depozit-Online.ro

1. Serviciu de custodie marfa este oferit GRATUIT pentru toate comenzile unde este solicitat, cu conditia respectarii contractului incheiat intre Proprietarul marfurilor (Clientul) si Custodele (Depozit Online)

2.Custodia marfurilor se poate efectua numai pentru comenzile achitate integral la pretul negociat la momentul semnarii contractului si se pastreaza pe toata perioada custodiei.

3. Perioada maxima de custodie a marfurilor este de 6 luni de la semnarea contractului.

4. Serviciul este oferit numai clientiilor Depozit Online.

5. Draftul de contract il gasiti mai jos:CONTRACT DE CUSTODIE MARFA

Prezentul contract s-a incheiat intre urmatoarele parti:

S.C. ………………………………….. cu sediul in ………………, str. …… …………………. nr. ……., tel/fax ………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J…../……./………, cod fiscal RO ……………………., cont nr. ………………………………….. deschis la …………………….., reprezentata legal prin Director General ……………………………………………… in calitate de PROPRIETAR,

si

S.C................................................................ cu sediul in ...................................

str.................................nr........................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J......................, cod fiscal R ......................, cont nr.........................

deschis la........................................, reprezentata legal prin........................................... in calitate de CUSTODE .


OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul contractului il constituie lasarea marfii/produselor in pastrarea custodelui si anume...................


TERMENUL CONTRACTULUI


Perioada de valabilitate a prezentului contract este de......................, de la data semnarii acestuia si pana la expirarea termenului, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional cu acordul ambelor parti.


OBLIGATII

PROPRIETARUL

1. sa lase in custodie marfa;

2. sa notifice intentia de preluare a marfii de la custode cu 24 de ore inainte;

3. sa reclame toate lipsurile cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la data preluarii marfii;

4. sa respecte programul de lucru al custodelui.

CUSTODELE

1. sa preia marfa;

2. sa reclame diferentele cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la receptia marfii;

3. sa se ingrijeasca de bunurile preluate in custodie ca un bun proprietar;

4. sa elibereze marfa la solicitarea proprietarului.

CLAUZE GENERALE

1. ambele parti se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prezentei conventii;

2. in caz de forta majora ambele parti sunt exonerate de raspundere;

3. partea care invoca forta majora trebuie sa notifice in scris aparitia cazului de forta majora in termen de 3 zile de la aparitia sa, notificarea fiind insotita de certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;

4. eventualele litigii care se pot ivi in legatura cu executarea si interpretarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil litigiul va fi dedus spre solutionare instantei judecatoresti competente;

5. rezilierea contractului se va face prin acordul ambelor parti ;

6. prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte;Incheiat astazi...................................
PROPRIETAR CUSTODE